Metsäretken kartat

Kilpiän tilalla järjestetään jatkuvan kasvatuksen metsäretki. Metsään tutustumista auttaa, kun on metsätiedot näppärästi mukana. Tätä varten alla on linkki LocusMap sovellukseen, sekä karttatiedostoihin.

Locus Map sovellus on erinomainen apu tiedonkeruuseen ja mukana kuljetukseen. https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus&hl=en&gl=US

 

Suunnitellun reitin voi hakea tästä linkistä. https://www.dropbox.com/scl/fi/y0ix4uxax03rrz4y0qzlf/silva_reitti.kml?rlkey=9kprwxe1o3hj594q4jqc25a00&dl=0

Ja alueen metsätiedot tästä linkistä. https://www.dropbox.com/scl/fi/fv28n8yb7mhkoc12tkqfp/blokit-retki2.kmz?rlkey=rk498toes6930mr1o3q1imfqg&dl=0

Locuksen asennuksen jälkeen karttatiedostojen tuonnin pitäisi alkaa ladatun tiedoston avauksen jälkeen. Muutoin ne voi tuoda ”Reitit” -> ”+” -> ”Tuo”

Tuontivaiheessa kannattaa tehdä näille reiteille oma kansio, esim. Silva retki, niin ne on helppo siivota käytön jälkeen pois.

Kartalla näkyy tilan yhden metsälön metsäkuviot jaoteltuna tasakokoisiin ”blokkeihin”. Tilan metsät on siis jaettu 15 yksikköön, joita käsitellään aina yksi yksikkö kerrallaan. Hakkuissa harvennetaan tarpeeksi tilaa, että 15 vuoden kasvu mahtuu kasvamaan.  Alkuvaiheessa käymme läpi kiertoa tuplanopeudella hakkuurästeistä selviämiseksi (ts. kaksi blokkia vuodessa, kevyt harvennus).

Kartassa blokit 1 ja 2 (violetti) on käyty läpi 2022 (seuraava hakkuu 2029), blokit 3 (ei kartassa) ja 4 (sininen) vuonna 2023 (seuraava hakkuu 2032), samoin kuin  lounaislaidan vihertävät 10 ja 11, jotka ovat varsinaisessa hakkuuvuorossa 2027. Itäreunan lohkot on harvennettu 2013 ja niihin palataan 2028. Kierroksella nähdään monenlaista harvennusta erilaisilla tyyleillä.