NIR-väärävärikuva omenapuusta paljastaa yhteytyksen intensiteettin. Joskus näkökulman vaihdosta on apua.

 

Neuvo 2020 neuvonta

Tuomas on Ruokaviraston neuvojarekisterissä, joten ammattiviljelijät voivat hyödyntää valtion rahoittamaa neuvontapalvelua. Viljelijän maksettavaksi jää vain alv. Neuvontaa on käytettävissä noin 100 h/tila. Neuvontaa voidaan järjestää myös pienryhmäneuvontana useamman tilan kesken, jolloin oppiminen on tehokkaampaa.

Neuvonnan aiheita:

 • Muokkauksen minimointi: muokkausketjujen arviointi ja uudelleensuunnittelu kustannustehokkaasti tilan koneita ja käytettyjä koneita hyödyntäen
 • Tilan koneiden tiivistymisriskien arviointi ja suositukset renkaiden päivitykseen
 • Luonnonmukaisen kasvintuotannon neuvonta: viljelykierto, rikkakasvit, ravinnehuolto, viljelytekniikka
 • Maan kasvukunnon hoitosuunnittelu: biologia, fysiikka ja kemia
 • Maan rakenteen ja kasvukunnon havainnointi
 • Maanparannusaineiden soveltuvuuden arviointi (kipsi, kuidut, kalkit, lannat)
 • Kasvuston kokonaisvaltainen lannoitussuunnittelu: maanparannus, lannoitus, kasvustoanalyysien tulkinta, lehtilannoitus, kerääjäkasvit.
 • Laidunsuunnittelu: kiertolaidunnus (adaptive multi-paddock, holistic grazing), kartat, suunnitelmat, seuranta.

Iiris on hakeutumassa samaan järjestelmään, neuvonta-aiheenaan peltometsäviljely, maatalousluonnon monimuotoisuus ja maan kasvukuntoasiat.

Huom! Neuvonnan suuren kysynnän vuoksi suosittelemme tekemään yhteistyötä myös alueellisen ProAgrian (tai esim. Reijon, O-P:n tai Juuson) kanssa. Tällöin paikallinen neuvoja huolehtii neuvonnan jatkuvuudesta ja Tuomas tuo sivustatukea erityiskysymyksiin.

Täsmäviljelyaineistot

Viljelijöiden käytettävissä on enenevissä määrin ilmaista ja avointa dataa (biomassakartat, laserkeilausaineistot, ilmakuvat). Sen lisäksi esimerkiksi satopotentiaalikarttoja ja salaojakarttoja saa tilattua edullisesti. Tiedon tehokas hyötykäyttö vaatii kuitenkin jonkinlaisen kehikon, jonka avulla tiedon saa jäsenneltyä. Google Earth ja Locus GPS on hyvä työpari, joiden avulla kartta-aineistoja voi yhdistää omiin peltohavaintoihin.  Jos kaipaat apua tilan täsmäviljelyjärjestelmän luomiseen ja karttojen kokoamiseen, ota yhteyttä. Osaan työstä voidaan hyödyntää Neuvo2020 palveluita, mutta aineistot kustantavat satokarttojen osalta 6 €/ha ja salaojakarttojen osalta 25 €/tilaus + 5 €/pelto.

Koulutus

Neuvonnan lisäksi järjestämme koulutusta ja luentoja eri aiheista. Koulutus järjestetään yleensä yhteistyössä hankkeiden tai neuvontajärjestöjen kanssa, mutta myös maamiesseuroille on pidetty koulutuspäiviä ja luentoja.

Holistic Management -valmennus

Kokonaisvaltainen tilanpito (Holistic Management) on tilan johtamisjärjestelmä, jossa kehitetään samanaikaisesti tilan taloudellista kannattavuutta, työn mielekkyyttä että ekologista kestävyyttä. Kilpiän tilalla menetelmää on sovellettu vuodesta 2010 ja Tuomas on kouluttautunut Holistic Management Certified Educator -neuvojaksi toisena henkilönä Euroopassa. Valmennus koostuu viidestä kokonaisuudesta:

 • Kokonaisvaltainen tilan johtaminen: elämänlaatu, tavoitteet, toimintatavat ja prosessit sekä tilan tulevaisuus
 • Kokonaisvaltainen taloussuunnittelu: kannattavuus ja tilan kehittäminen, käänteinen budjetointi, heikkojen lenkkien korjaaminen, investointien priorisointi ja kassavirran seuranta
 • Kokonaisvaltainen kehittämissuunnittelu: tilan tulevaisuus, maankäyttö, miltä tilan pitäisi näyttää 100 vuoden päästä, mitä kannattaa toteuttaa milloin
 • Kokonaisvaltainen maan kasvukunnon seuranta: peltoekosysteemin toiminta, vesitalous, ravinnekierto, yhteytys ja monimuotoisuus, seurantamenetelmät ja seurantalinjat, oppimiskehä
 • Kokonaisvaltainen laidunnussuunnittelu: oikeat eläimet oikeaan paikkaan, oikealla käyttäytymisellä ja oikeaan aikaan. Laidunpaine, kantokyky, laidunnuksen rytmitys ja laitumien tuottokyvyn lisäys.

Puoli vuotta kestäviä pienryhmäkoulutuksia on pidetty nyt Suomessa neljä: Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Hämeessä. Jos haluat järjestää pienryhmän tai yksittäisen työpajan, ota yhteyttä (tuomas.j.mattilaxgmail.com).