Silva ry järjestää: Jatkuvan kasvatuksen metsäretki Keräkankareella 6.4. klo 10-13

 

Tervetuloa jatkuvan kasvatuksen metsäretkelle Kilpiän tilalle Lohjalle!

Lauantaina 6.4.2024 klo 10-13

Osoite: Veikontie 86, 03850 Nummi-Pusula

Tule tutustumaan Kilpiän tilan metsään Lohjan Pusulassa! Metsissä on uudistettu hakkuiden suunnittelutapaa huomioimaan hiilensidonnan, monimuotoisuuden ja kestävän tuoton.   

Osallistujat pääsevät näkemään, miltä jatkuvan kasvatuksen menetelmillä tehtyjen vanhempien ja tuoreempien hakkuiden jälki näyttää ja mitä vaikutuksia niillä on ollut. Samalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella keinoista, joilla pyritään kestävämpään metsätalouteen tulevaisuudessa.  

Tapaaminen on klo 10 Keräkankareen hiihtomajalla Pusulassa (osoite Veikontie 86, 03850 Nummi-Pusula). Teemme yhdessä noin 2 tunnin kävelyn, minkä jälkeen palaamme Keräkankareen hiihtomajan grillikatokselle juomaan kahvit ja jatkamaan keskustelua metsässä tehdyistä havainnoista.  

Tilaisuus päättyy klo 13. Halukkaat voivat jatkaa lounaalle (omakustanteinen) Pusulan keskustaan.  

Metsäkävely on osa Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry.:n Uudistavaa tietoa ja toimintaa metsänomistajille -valmisteluhanketta. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiön Metsän puolella -aloite.  Tilaisuudesta kertyneitä kokemuksia hyödynnetään vertaisoppimisen mallin kehittämisessä. 

Metsäkävelylle on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittaudu Arja Alikoivistolle (arja.alikoivisto@jatkuvakasvatus.fi) to 28.3. mennessä. Huomioi säänmukainen varustus, olemme ulkotiloissa koko tilaisuuden ajan.  

Tervetuloa verkostoitumaan muiden metsänomistajien kanssa ja ratkomaan keskeistä haastetta muutoksessa kohti kestävää metsätaloutta!  

Lisätietoja: arja.alikoivisto@jatkuvakasvatus.fi